Menu

Haal uw container op tijd terug

10 oktober 2018

Ons team Handhaving en Toezicht krijgt veel meldingen van bewoners die overlast ervaren door afvalcontainers die lang langs de openbare weg of op de containerverzamelplaats blijven staan. Melders geven aan dat de containers bijvoorbeeld de doorgang belemmeren, stukgaan door omvallen of door de wind op de openbare weg waaien.

Het  verzoek is daarom uw container zo kort mogelijk voor het inzamelen aan te bieden en na het legen zo snel mogelijk weer op uw eigen terrein te zetten. Het aanbieden van de containers zal extra aandacht van het team Handhaving & Toezicht krijgen en zo nodig volgt een boete.