Menu

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie personen

10 oktober 2018

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar deze volgens de Basis registratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Burgemeester en Wethouders van Leerdam maken bekend dat de gemeente Leerdam het voornemen heeft onderstaande persoon binnenkort uit te schrijven.

Bent u of kent u deze persoon? Neem dan contact op met het team Burgers & Receptie van de gemeente Leerdam, via 0345 - 636 363.

Indien de gemeente Leerdam geen nadere adresinformatie ontvangt, dan wordt na een periode van vier weken de bijhouding van de persoonslijst beëindigd.

Naam Geboortedatum
O. Kaoiss 26-09-1997