Menu

Vet: recycle het!

26 november 2018

In Nederland zijn we goed in afvalscheiding: glas, papier, pmd, gft. Het is een kleine moeite en draagt bij aan een duurzame samenleving. Wist u dat u ook uw gebruikte bakolie kunt inleveren?

Tips voor het inleveren van frituurvet of –olie:

  • laat het frituurvet of de bakolie eerst afkoelen
  • giet het terug in de originele verpakking (frituurvet mag niet in een frituurpan worden aangeleverd)
  • sluit de verpakking goed af
  • lever het frituurvet met verpakking en al in bij een van de afvalbrengstations

Waar inleveren?

Gebruikt frituurvet en bakolie kunt u inleveren bij de beheerders van de afvalbrengstations van Waardlanden.

Waarom gebruikt vet inleveren?

90% Van de mensen vindt het zonde om frituurvet en bakolie zomaar weg te gooien. Terecht, want;

  • Apart aanbieden van frituurvet zorgt ervoor dat het milieu minder belast wordt.
  • frituurvet en -olie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor verstoppingen in het riool en extra werk bij de waterzuivering.
  • Frituurvet en -olie kunnen worden verwerkt tot schone biobrandstof, waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig is om minerale brandstoffen te gebruiken. Biobrandstoffen hebben als grote voordelen dat ze veel minder CO2-uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof uit de uitlaat).

Meer informatie

Bel met 0183 68 11 11 of stuur een e-mail naar info@waardlanden.nl.