Menu

Overdracht dossier jeugdhulp

5 december 2018

De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Heeft u de afgelopen vier jaar ondersteuning jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (pgb), via een zorgaanbieder of via het Sociaal Team (gehad)? Dan dragen wij uw (digitale) dossier, bestaande uit bijvoorbeeld cliëntgegevens, documenten en voorzieningen, veilig over aan de gemeente Vijfheerenlanden. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Uiteraard zorgt de gemeente Vijfheerenlanden ervoor dat uw gegevens ook daar goed beveiligd zijn. Uw gegevens verwijderen we vervolgens uit het oude systeem.

Vernietigen dossier

Wilt u niet dat wij uw dossier behouden in de gemeente Vijfheerenlanden? Dan kunt u vragen of wij uw dossier kunnen vernietigen. Wij bekijken vervolgens samen met u of vernietiging van uw dossier mogelijk is of dat er wettelijke bepalingen zijn waardoor uw gegevens bewaard dienen te worden.

Heeft u een pgb?

Als u een pgb heeft, is uw budget vanaf 1 januari 2019 tijdelijk niet zichtbaar in de portal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw budget wordt begin 2019 administratief overgezet van de huidige gemeente naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en dan doorgegeven aan de SVB. Vanaf 14 januari 2019 ziet u uw budget weer in de portal.

Voor het vernietigen van uw dossier of andere vragen kunt u contact opnemen via overgangjeugdhulp@vijfheerenlanden.nl.