Menu

Dorpsstraat 43 a-b-c-d

Oorspronkelijke functie: lagere school
Huidige functie: woningen

Omschrijving:

Deels vrijstaand eenlaags samengesteld volume. Hoofdmassa onder zadeldak met aankapping aan achtergevel. Langsgevel is entreegevel. Gebouw grenst aan voormalige schoolwoning.

Datering:

Zakelijke interbellum architectuur, ca. 1920.

Gevels:

Genuanceerd rood metselwerk met siermetselwerk rond raamkozijnen en als fries. Symmetrische voor-gevel met centrale verdiepte entree.

Kozijnen/ramen:

Originele samengestelde kozijnen en vensters (deels gewijzigd als entreekozijn).

Dak:

Deels omlopend zadeldak met aankapping. Blauw gesmoorde pannen. Gemetselde schoorstenen met siermetselwerk. Sobere dakkapellen. Lijstgoot.

Bijzonderheden:

Gemetselde trappartij met keermuren die het natuur-lijk niveauverschil markeert.

Motivatie:

Totaalwaarde hoog tot zeer hoog. Cultuurhistorisch van waarde als voormalige dorpsschool. Architecto-nisch van waarde vanwege bouwstijl. Bijzonder op-vallende ligging mede door natuurlijk niveauverschil.

Dorpsstraat 43 abcd