Menu

Dorpsstraat 46

Oorspronkelijke functie: pastorie
Huidige functie: pastorie

Omschrijving

Rechter volume van twee vrij identieke woningen. Vrijstaand onder mansardekap met schijngevel op rechthoekige plattegrond.

Datering

Traditioneel-ambachtelijke bouwstijl met invloed neo-renaissance, bouwjaar 1890.

Gevels

Rode baksteen met sierlijk metselwerk boven kozij-nen en als dubbele fries. Gepleisterde ‘plint’nisssen, speklagen. Sierlijke kunststenen voluten. Muurankers. Symmetrische voorgevel.

Kozijnen/ramen

Originele kozijnen.

Dak

Mansardedak met blauw gesmoorde pannen en ge-metselde schoorstenen. Kroonlijst, boeigoten.

Bijzonderheden

Ondiepe voor- en zijtuin met gemetselde tuinmuurtjes en reling tussen lage penanten.

Motivatie:

De totaalwaarde is zeer hoog. Cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van kerkelijk gereformeerd complex. Architectonisch van waarde vanwege tradi-tionele en rijke bouwstijl. Uiterst markant ensemble met naastgelegen woning en kerk.

Dorpsstraat 46 Schoonrewoerd