Menu

Dorpsstraat 48

Oorspronkelijke functie: kerk
Huidige functie: kerk

Omschrijving:

Terugliggend vrijstaand kerkgebouw onder schilddak. Langwerpige plattegrond met steunberen. Topgevel met entree naar de straat gericht.

Datering:

Traditioneel-ambachtelijke bouwstijl met invloed neorenaissance, 1890. Recente aanbouw zonder beeldwaarde.

Gevels:

Symmetrische voorgevel. Rode baksteen met siermet-selwerk: trasraam, blindnissen, sierbanden/bogen; siermetselwerk boven kozijnen, nissen en als pina-kels. Kunststenen sierwerk. Gestileerde muurankers.

Kozijnen/ramen:

Gietijzeren rondboogvensters met tracering.

Dak:

Schilddak met blauw gesmoorde pannen en gemetselde schoorstenen. Boeigoten.

Motivatie:

De totaalwaarde is zeer hoog. Cultuurhistorisch van waarde als religieus onderdeel van kerkelijk gerefor-meerd complex. Architectonisch van waarde vanwege traditionele en rijke bouwstijl. Uiterst sprekend volume als onderdeel van ensemblecomplex met voorgelegen vrijstaande woningen.

Dorpsstraat 48 Schoonrewoerd