Menu

Julianastraat 1-35 (oneven)

Oorspr. functie : Woningen
Huidige functie : Woningen

Bouwjaar

1880-1900

Omschrijving

Bebouwing bestaande uit een aaneengesloten rij van 18 woningen, twee bouwlagen met doorgaand schilddak met nok evenwijdig aan de straat. Elke woning heeft dezelfde gevelindeling met een voordeur, twee ramen beneden en twee ramen boven. De vijf panden links (1-9) en de vijf panden rechts (27-35) met houten goot op klossen
en gepleisterde speklagen en sluitstenen; tussenliggende acht woningen (11-25) met houten goot op gemetselde steunen en bakstenen speklagen. Ter plaatse van de overgangen 9-11 en 25-27 een verdiepte band met uitkragend metselwerk. Gemetselde gevels zijn later wit geschilderd. Deuren en ramen zijn per woning veelal individueel gewijzigd, evenals aanbouwen achterzijde.

Motivatie

Beeldbepalend wegens architectonische waarde; zeldzaamheid; ensemblewaarde door als eenheid gebouwde straatwand en als rij van gelijke woningen.

Foto Julianastraat 1-35