Menu

Nieuwstraat 31

Oorspr. functie : Werkinrichting
Huidige functie : Woonhuis

Bouwjaar

1856

Omschrijving

Tweelaags pand onder schilddak. Oorspronkelijk gebouwd als werkinrichting, later politiebureau, nu als woonhuis in gebruik. Gevels gemetseld van rode baksteen. Symmetrische voorgevel van vijf traveeën met centraal de voordeur voorzien van houten omlijsting van pilasters en hoofdgestel. Houten kroon- en gootlijst. Gevelsteen met datum
eerste steenlegging in de plint rechts van de voordeur. Zijgevels gesloten. 

Motivatie

Beeldbepalend wegens cultuurhistorische waarde door oorspronkelijke functie van werkinrichting met nevenfuncties zoals bewaarschool. Architectonisch waardevol vanwege de degelijke bouw en sterke uitstraling met eenvoudige middelen. Hoge uniciteitswaarde. Ensemblewaarde als grote bouwsteen in de straatwand van de Nieuwstraat.

Foto Nieuwstraat 31