Menu

Naast de rijksmonumenten zijn er objecten die een aanwinst vormen voor een straat of gebied, maar niet voldoende waardevol zijn bevonden om als monument aangewezen te worden. Deze objecten worden de beeldbepalende panden genoemd. Binnen de gemeente Leerdam zijn al 54 beeldbepalende panden en objecten gelegen binnen wijk Oost en het Centrum van Leerdam aangewezen. Nu komen daar ook 21 panden vanuit de Dorpsstraat van Schoonrewoerd bij. Dit blijkt uit een inventarisatie van Stichting Dorp, Stad & Land.

Een beeldbepalend pand of object heeft karakteristieken die Leerdam als stad een herkenbaar gezicht geven. Op 9 september 2014 heeft het college het voornemen uitgesproken om op grond van de Erfgoedverordening 21 panden binnen Schoonrewoerd aan te wijzen als beeldbepalend pand.