Menu

Buurtbeheergroepen, wijkraden en dorpsraden

In verschillende buurten zijn buurtbeheergroepen actief. Zij voeren vaak klein onderhoud uit aan speelvoorzieningen, hekwerk of groen in de buurt en organiseren opruimacties. De gemeente steunt deze activiteiten met het benodigde materiaal en advies.

In elke wijk van Leerdam is een wijkraad actief. In Schoonrewoerd, Kedichem en Oosterwijk zijn dorpsraden actief. De wijk- en dorpsraden houden zich bezig met de woonomgeving. Zij behartigen de belangen van de bewoners van een wijk of kern. De wijk- en dorpsraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over bijvoorbeeld speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, onderhoud van groen en projecten. Bij de ontwikkeling van beleid of projecten die relevant zijn voor de woonomgeving, betrekt de gemeente de wijk- en dorpsraden in een vroeg stadium.