Menu

Wijk- en buurtbeheer

In Leerdam zetten actieve buurtbewoners zich in voor hun buurt of wijk. Zij organiseren bijvoorbeeld een opruimactie, een buurtbarbecue of een spelmiddag. Zij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd bij nieuwe ontwikkelingen en brengen knelpunten onder de aandacht. De inbreng van actieve en betrokken bewoners is onmisbaar voor een goed beheer van de woonomgeving en voor leefbare buurten en wijken.

Vanuit de gemeente zijn er diverse wijkambassadeurs. Zij zorgen voor een laagdrempelig contact tussen buurtbewoners en de gemeente.

Wilt u meer weten over het wijk- en buurtbeheer in de gemeente Leerdam? Neem dan contact op met de gemeente via 0345 - 636 363 of info@leerdam.nl.