Menu

Millenniumgemeente

Sinds 5 juli 2007 is Leerdam een millenniumgemeente. Dit zijn wij omdat we de internationaal opgestelde Millenniumdoelen ondersteunen. Dit doen wij samen met 160 andere millenniumgemeenten. De doelen zijn vooral gericht op de vermindering van extreme armoede in de wereld.

Team2015

Team2015 Leerdam bestaat uit een groep enthousiaste inwoners van Leerdam. Zij hebben hart voor de problemen waarvoor de Millenniumdoelen zijn ontwikkeld. Samen met andere organisaties, groepen en particulieren zet Team2015 zich actief in voor de Millenniumdoelen.

Ook na 2015 gaan de Millenniumdoelen verder. De Verenigde Naties hebben afspraken gemaakt voor 17 nieuwe doelen om te ontwikkelen tot 2030. De doelen hebben vooral betrekking op armoede en duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie over Team2015 en de Millenniumdoelen op www.team2015-leerdam.nl.