Menu

Aan de westkant van Leerdam wordt pal aan het Groene Hart een nieuwe, ruim opgezette woonwijk gebouwd met ongeveer 1000 woningen. De woonwijk bevindt zich in een landelijke omgeving en kenmerkt zich door veel groen en water.

Op 60 hectare worden sterk in architectuur verschillende woningen gerealiseerd, die een belangrijke aanvulling vormen op het bestaande woningaanbod in Leerdam. Water- en groenzones verbinden de verschillende woonbuurten, die buurt voor buurt een eigen specifieke architectuur krijgen. Er zijn grote variaties te zien in bouwhoogten, dakvormen, gevels en uitstraling.

Bekijk meer informatie over Broekgraaf, de woningen, de wijk en de omgeving op de website van Broekgraaf.

De realisatie van de eerste fase in Broekgraaf is bijna afgerond. De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen. In de afgelopen jaren is er op de woningmarkt een hoop veranderd. De Kadernota is toe aan een herziening om weer aan te sluiten bij de huidige marktvraag en veranderde ruimtelijke inzichten.

De nieuwe kadernota heet Kaders en uitgangspunten planontwikkeling Broekgraaf 2016 (PDF, 25.3 MB) (PDF, 25.3 MB). Deze dient tevens als basis voor de herziening van het bestemmingsplan Broekgraaf uit 2010. Door veranderende inzichten en ontwikkelingen sluit het huidige bestemmingsplan onvoldoende aan bij de gewenste planvorming van Broekgraaf.