Menu

Buitens van Van Iperen

De Buitens van Van Iperen is een woningbouwproject op het terrein van een voormalig transportbedrijf. Dit bedrijf bevond zich aan het Laantje van Van Iperen, aan de westrand van wijk West. Daarmee is het project gelegen tussen het landelijk gebied en de wijk West.

Het woongebied bestaat wanneer het af is uit 4 woonhoven. Daarin komen 85 woningen in verschillende woningtypen. Tussen de woonhoven liggen groene ruimten die met wandel- en fietspaden ingericht zijn. Daarmee is er een verbinding tussen de bestaande wijk West en het landelijk gebied.

Het project kan door de bouw van relatief veel woningen in een duurdere klasse bijdragen tot vermindering van het tamelijk eenzijdig inkomensbeeld van de wijk West. Daarnaast biedt dit project de bewoners van wijk West de mogelijkheid om op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier te voet of op de fiets van het landelijk gebied te genieten.

Stand van zaken
Hof 4 en 3 zijn in 2016 opgeleverd. Er zijn 50 van de 85 woningen gebouwd. Begin 2017 is de buitenruimte netjes ingericht. De bouw van Hof 2 start in het voorjaar van 2017. In de tweede helft van 2017 wordt begonnen met de uitvoering van Hof 1.