Menu

Stedenband Pfinztal

De gemeente Leerdam heeft al tientallen jaren vriendschappelijke contacten met de Duitse stad Pfinztal. Aanvankelijk waren deze contacten er hoofdzakelijk tussen de gemeentelijke instanties. In de loop der jaren ontwikkelden zich diverse contacten tussen verenigingen, kerken en overige organisaties. Van daaruit ontstonden tussen mensen weer trouwe vriendschappen.

Als gemeente mag je je gelukkig prijzen dat stedenbanden zich op een dergelijke manier ontwikkelen. Daar gaat het toch uiteindelijk om: internationale contacten tussen mensen aanwakkeren en stimuleren. Zo wordt een stedenband een band tussen burgers.

Platform Pfinztal

Het Platform Pfinztal onderhoudt de contacten tussen de twee steden. Dit platform bestaat uit betrokken inwoners van Leerdam. Wilt u ook deel uitmaken van het Platform Pfinztal? Neem dan contact op met de afdeling communicatie van de gemeente Leerdam: communicatie@leerdam.nl of 0345 - 636 142.

Taak van de gemeente

De gemeente Leerdam ondersteunt de platforms bij hun bijeenkomsten. Daarnaast is de gemeente (burgemeester, wethouders, gemeenteraad) van harte bereid om bij de internationale contacten haar gezicht te laten zien. Daar waar we een goed gastheer kunnen zijn, zullen we dat zeker niet laten.

Verder oriënteert de gemeente zich als het om stedenbanden gaat op internationale contacten gekoppeld aan de Millenniumdoelen. Een stedenband ontwikkelt zich dan meer tot ontwikkelingssamenwerking.

Over Pfinztal

Pfinztal ligt in Baden Württemberg in Duitsland, vlakbij Karlsruhe. Deze gemeente is in 1974 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Berghausen, Klein Steinbach, Söllingen en Wöschbach.Er wonen ruim 18.000 mensen in Pfinztal.

Sinds 1987 zijn er vriendschappelijke betrekkingen met Leerdam. Er zijn vooral veel contacten en uitwisselingen tussen verenigingen en burgers uit beide gemeenten. Zo loopt een delegatie uit Pfinztal ieder jaar mee met de Glasstadmars.


Kijk voor meer informatie op de website van Pfinztal.