Menu

Werkzaamheden

Onderhoud wegen

Op diverse locaties binnen de gemeente Leerdam voeren we in het kader van het Onderhoudsprogramma Wegen herstratingswerkzaamheden uit.

De locaties waar we nu bezig zijn en/of binnenkort bezig gaan, zijn:

Wijk Noord

 • Noorderveld gedeelte P-vakken 
 • Gedeelte voetpaden middelste Parallelweg
 • Gedeelte fietspad rotonde Molenlaan
 • Gedeelte goten en rabatstroken F.L. Blomlaan
 • Brandgangen rond speelterrein
 • Gedeelte voetpad Weide 44-46
 • Gedeelte voetpaden Donk 19 t/m 27 
 • Gedeelte voetpaden Bogerd 9 t/m 24

Centrum

 • Gedeelte kruising Stationsweg/Van Hoevestraat

Wijk West

 • Voorwaartsveld; de toegang naar het parkeerterrein Voorwaartsveld moet een inritconstructie worden gemaakt. Gezien het belang van dit parkeerterrein bezien we of dit in een dag in de vakantieperiode kan worden uitgevoerd. Het parkeerterrein zal dan een dag niet toegankelijk zijn. We zijn nog met de voorbereidingen bezig. Vooralsnog staat dit ingepland op maandag 30 juli 2018.
 • Burgemeester Meesplein; eveneens in voorbereiding is het herstraten van een gedeelte van de rijweg Burgemeester Meesplein. Deze werkzaamheden staan gepland in de week van 30 juli - 1 aug. De exacte datum zal voortijdig met borden worden aangegeven.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 088 599 7441 en/of 088 599 7447

Rioolrenovatie Patrimoniumstraat

In de Patrimoniumstraat te Leerdam zijn we de riolering aan het vervangen.
Het gaat hier om de vervanging van de riolering in een gedeelte van de Kastanjestraat en Patrimoniumstraat.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitvoeren:

 • Fase 2 - deze week wordt de bestrating aangebracht tot en met de kruising met de Eikstraat. De rioleringswerkzaamheden worden dan pas na de vakantie voortgezet. Tijdens de vakantieperiode is de Patrimoniumstraat voor alle verkeer weer toegankelijk. Op 27 augustus worden de werkzaamheden op het gedeelte Patrimoniumstraat tussen de Eikstraat en J. van Oldebarneveldstraat weer voortgezet.
 • Fase 3 - Patrimoniumstraat tussen Hellingbaan en Q. de Palmelaan (september/oktober).

Het gedeelte Patrimoniumstraat tussen de J. Van Oldenbarneveldstraat en Kastanjestraat inclusief de  kruising Patrimoniumstraat/Eikstraat is deze week nog gesloten voor alle verkeer.

Het parkeerterrein voor de Polluxflat is toegankelijk via een tijdelijke ontsluiting vanaf de Kastanjestraat.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 088 5997441 en/of 0345 512200.

Achter de Pijp

Van der Ven BV uit Brakel realiseert in opdracht van gemeente Leerdam en KleurrijkWonen het project ‘Reconstructie Achter de Pijp’. Het project bestaat uit het herinrichten van diverse straten in de wijk en het slopen en vervangen van woningen in de Rozenstraat/Dahliastraat en het Lingeplein.

De afgelopen maanden zijn besteed aan de nodige voorbereiding en asbestinventarisaties in de te slopen woningen. Nu kunnen ze echt van start!

Eerst start het saneren en slopen van de woningen in de Rozenstraat/Dahliastraat/Tulpstraat. Dit duurt circa 10 weken. Daaropvolgend zullen zij aan de gang gaan met rioolwerkzaamheden in de wijk. Deze werkzaamheden beginnen in de Rozenstraat en de Tiendweg.

Indien u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met assistent-uitvoerder Coen Hoorn. Hij is iedere maandag t/m vrijdag van 7 uur tot 5 uur telefonisch bereikbaar via 06 15 35 04 43 of per e-mail coen@vanderven.nl.