Menu

Werkzaamheden

Verkeersmaatregelen Koningsdag 2017

Op donderdag 27 april vieren Kedichem, Leerdam en Schoonrewoerd Koningsdag. Door de verschillende, leuke activiteiten hebben we de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

  1. Het Dr. C. Voogdplein is van woensdag 26 april, 10.00 uur t/m vrijdag 28 april, 13.00 uur afgesloten in verband met het muziekevenement ‘Knijp Koningsdag 2017’.
  2. De Kerkstraat ter hoogte van de Westwal, Markt ter hoogte van de Hoogstraat, Hoogenhoek ter hoogte van de Hoogstraat en Fonteinstraat zijn op 27 april van 7.00 uur tot 15.00 uur afgesloten in verband met de Vrijmarkt.
  3. Doorgaand verkeer op de Noordwal en de Bergstraat is gestremd. Het eenrichtingsverkeer op de Noordwal wordt omgedraaid, omdat het Dr. C. Voogdplein is afgesloten.
  4. De Dorpsstraat in Schoonrewoerd is op 26 april ’s avonds afgesloten in verband met de Vrijmarkt.

Wij begrijpen dat de tijdelijke verkeersmaatregelen enige hinder veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Mocht u meer informatie willen over de tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Koningsdag of de activiteiten die plaatsvinden, dan kunt u contact opnemen via 0345 636 363.

Laten we er samen een mooie Koningsdag van maken!

Verkeersplan Koningsdag 2017

​​Plattegrond verkeersplan Koningsdag

Reiniging straat- en troittoirkolken

Vorige week startten we met de periodieke reiniging van de straat- en trottoirkolken van het rioolstelsel in Kedichem, Leerdam en Schoonrewoerd op de doorgaande wegen, de paden en woonerven.

Voorkomen wateroverlast

Het reinigen van kolken is nodig om de goede afvoer van regenwater te waarborgen en vormt één van de maatregelen die we treffen om wateroverlast te voorkomen.

Verkeershinder

Doordat de kolkenzuigwagen in veel gevallen op de rijbaan staat, kan ter plaatse van de werkzaamheden tijdelijk enige overlast voor het verkeer ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor. De werkzaamheden zullen afhankelijk van het weer nog 3 weken duren.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze opzichter, Steven Vugteveen via 0345 636 195.

Vervangen damwand Zuidwal

Op 10 april (in week 15) start aannemer Damsteegt met het vervangen van de damwand van het voetgangersgebied aan de Zuidwal. Medio mei, voor de start van het toeristenseizoen, rondt de aannemer de werkzaamheden af.

Fasen werkzaamheden

De aannemer voert de werkzaamheden in drie fasen uit. De werkzaamheden in de eerste fase starten bij theehuis Thee Leutje en lopen tot de entree van de steiger van HSV De Snoek. De tweede fase loopt vanaf de entree van deze steiger tot net voorbij het bruggetje richting restaurant De Beren (de Veerstoep). In de laatste fase pakt de aannemer het stuk vanaf dat bruggetje aan. Elke fase duurt ongeveer twee weken. Per fase sluit de aannemer, in verband met de veiligheid, het gedeelte af waar zij op dat moment werkt. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Waarom vervangen

De huidige, houten damwand raakt steeds verder in verval, waardoor ook het risico op verzakkingen van de bestrating toeneemt. Voorgaande jaren voerde de gemeente onderhoud uit om de levensduur van de wand te verlengen. Nu is het echter noodzakelijk om de gehele wand te vervangen. De aannemer vervangt de damwand vanaf het water met een ponton, omdat de wal niet genoeg plek biedt om de werkzaamheden goed uit te voeren.

De nieuwe damwand

De nieuwe damwand is van staal, afgewerkt met beton/metselwerk. Dit sluit qua uitstraling aan bij de gemetselde kering van het overige deel van de Zuidwal (gedeelte Archangel tot net voorbij de Grote Steiger). De aannemer bestraat het voetgangersgebied weer zoals het was. Hiermee behouden we de historische uitstraling van de Zuidwal.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Reine via 0345 636 389 of via p.reine@leerdam.nl

Voorbeeld betonnen hangschorten met metselwerk

Bijschrift: Voorbeeld betonnen hangschorten met metselwerk

Bijschrift: Voorbeeld constructie damwand

Onderhoud wegen

Deze week voeren we in Leerdam Oost kleinschalig onderhoud uit aan de wegen. In het kader van Onderhoudsprogramma Wegen worden gedeelten van voetpaden en rijwegen herstraat.

De locaties zijn:

  • voetpad Koningin Emmalaan 2 t/m 28
  • achterpad Horndijk 17 t/m 31
  • rijweg Oranjehof
  • voetpaden Stadhouder Janstraat
  • rijweg Oud Schaik tussen Markiezenhof en Graaf Adolfstraat.

Informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345 636 193 en/of 636 284.

Aanleg wandelpaden en waterpartij Voorwaartsveld

Achter sportcentrum Berenschot realiseren we een vijver met wandelpaden. De verbinding met de vijver Meesplein is gemaakt. Deze week verwijderen we de hulpconstructies.

De rijbaan van de Tiendweg ter hoogte van de vijver Meesplein wordt dan nog een aantal keer deels afgesloten. Verkeer in beide richtingen blijft, over één rijbaan, mogelijk.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 0345 636 193 en/of 636 396.

Start werkzaamheden nieuwbouw Eksterlaan

Op de Eksterlaan, naast het Heerenlanden College, wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden van 15 nieuwbouwwoningen.
Van 24 februari tot eind september is daarom het fiets- en voetpad aan de Schaikseweg afgesloten (aan de kant van het Heerenlanden College). De afsluiting is vanwege de veiligheid rond de in- en uitrit van het bouwverkeer. In dezelfde periode is ook een gedeelte van de IJsvogellaan afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft een doorgang open.
Omleidingsroutes worden aangegeven op de rotondes aan de Schaikseweg en rond de IJsvogellaan.
Tussen 27 februari en 3 maart zijn de heiwerkzaamheden.
Op 5 maart begint ABB Bouw met de bouw.