Menu

Werkzaamheden

Onderhoud wegen

Op diverse locaties binnen de gemeente Leerdam voeren we in het kader van het Onderhoudsprogramma Wegen herstratingswerkzaamheden uit.

De locaties waar we nu bezig zijn en/of binnenkort bezig gaan, zijn:

  • Wijk Noord; gedeelte parkeervakken Donk, gedeelte voetpaden griend 46 t/m 63, noordelijk rijweg IJsvogellaan tussen de Sperwerlaan en parkeerterrein nieuwbouw, gedeelte voetpad Van Leyenburgstraat tussen Dimmerlaan en Van Coehoornstraat, vervangen verharding voetgangersgebied Noorderveld 49 t/m 64, gedeelte voetpaden middelste Parallelweg,
  • Centrum; gedeelte kruising Stationsweg/Van Hoevestraat, gedeelte voetpad Zuidwal 4 t/m 26.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar 088 599 7441 en/of 088 599 7447.

Rioolrenovatie Broekgraaf, Kastanjestraat en Patrimoniumstraat

Op maandag 4 juni 2018 starten we met het project 'Rioolrenovatie Patrimoniumstraat e.o.'.
Het gaat hier om de vervanging van de riolering in een gedeelte van de Broekgraaf, Kastanjestraat en Patrimoniumstraat.

De werkzaamheden gaan we gefaseerd uitvoeren:
Fase 1 - gedeelte Broekgraaf en Kastanjestraat tussen de Populierstraat en Patrimoniumstraat (4 juni t/m 25 juni)
Fase 2 - Patrimoniumstraat tussen de Kastanjestraat en Hellingbaan (25 juni t/m 27 juli)
Fase 3 - Patrimoniumstraat tussen Hellingbaan en Quirinus de Palmelaan (27 aug t/m 21 sep)

Op maandag 4 juni starten we met de 1e fase. De hockyvelden en de wijk Broekgraaf zijn dan gedurende 1 week uitsluitend bereikbaar via de Koenderseweg.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar  tel. 088 599 7441 en/of 088 599 7446.