Menu

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden natuur zijn.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. De gemeente moet een bestemmingsplan elke 10 jaar herzien. Dit gebeurt volgens een vaste procedure.

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen van de gemeente Leerdam.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Geheel onherroepelijk in werking

Geconsolideerd