Menu

Toegankelijkheid

Wij doen ons best om de informatie op deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Een toegankelijke website kan door iedereen gebruikt worden. Ook door mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Maar ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. En een toegankelijke website kan door zoekmachines goed ‘gelezen’ worden. Informatie is hierdoor goed vindbaar.

Melding van ontoegankelijkheid

Ondervindt u een probleem met onze website? Ontbreekt bepaalde infomatie of is iets voor u niet toegankelijk? Wij horen het graag. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@leerdam.nl. Wij behandelen elke melding en laten u zo spoedig mogelijk weten wat wij met uw melding doen.

Door het melden van ontoegankelijkheid helpt u ons de website te verbeteren.

Proclaimer

De medewerkers van de gemeente Leerdam doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Wat wij niet doen, is complete wetteksten en regelgeving letterlijk weergeven. Die kunt u in de meeste gevallen vinden bij de website van de landelijke overheid: www.overheid.nl.

Komt u onjuistheden of onvolledigheden tegen op deze website? Stuur dan een e-mail naar communicatie@leerdam.nl. Dan kunnen wij zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Onderdelen waarop Leerdam.nl niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Leerdam.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

Specificatie

Pdf-documenten op Leerdam.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor deze website. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Op de bestuurlijke pagina's over het college en de gemeenteraad staan pdf-bestanden die niet volledig aan de webrichtlijnen voldoen. Waar mogelijk proberen wij de documenten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Voor de rest van deze website menen wij afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden, zoals hieronder beschreven.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteren wij een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar wij accepteren voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn en de pdf bevat geen gescande documenten.

Maatregelen

Wij stellen strenge eisen aan nieuwe pdf’s. Bij voorkeur maken we geen gebruik van pdf. Mocht een pdf toch nodig zijn, dan moeten ze minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'. Daarnaast maken wij werk van een toegankelijk pdf-sjabloon. Ook trainen wij webredacteuren in het maken van toegankelijke documenten.

Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.